25 Май 2024г.

Как да продадем имот

Здравейте,
Добре дошли в краткия наръчник на това как да продадем недвижим имот.Като начало трябва да решите дали да се заемете сам с тази задача и ако сте от хората, които обичат да се справят сами ето най-общо какво трябва да знаете:
В началото се убедете, че сте собственик на имота и че разполагате с необходимите документи за реализиране на продажбата.В случай, че сте семеен или вашето семейство използва имота задължително трябва да уведомите половинката си и да получите съгласие.После огледайте документите с които разполагате.Задължително трябва да имате оригинален документ за собственост-това може да е нотариален акт, договор за покупка на държавен или общински имот, удостоверение за наследници , в случай че имотът е наследствен, или решение на съд, в което ясно е упоменато, че тази собственост е ваша.Следваща стъпка е изваждането на данъчна оценка, която важи за полугодието и в нея трябва да е отбелязано, че не дължите никакви данъци.Също така ще ви е нужно и актулно семейно положение.В случай, че сте собственик на земя или идеални части от нея, се снабдете със скица, чиято валидност е шест месеца.Хубаво е за да сте подготвен предварително и да извадите удостоверение за липса на тежисти от съответната служба по внисвания, от което да е видно, че имотът не е обект на вещно-правни тежести и върху него няма вписани искови молби и възбрани.
След като сте подготвени с първоначалните документи следва да уточните пазарната цена на имота.Не се подвеждайте по това какво говорят хората.Най-лесно е да влезете в някой от актуалните сайтове за продажба на недвижими имоти, но трябва да имате в предвид, че не всичко, което ще прочетете там е реално.В повечето случай обявените цени са офертни и се преговаря по тях.Друг вариант е да ползвате услугите на лицензиран оценител, като неговата оценка ще бъде максимално близка до реалната.
Сега следва рекламата.Може да се регистрирате в някой от сайтовете и да публикувате вашата оферта, като най-добре е да прикачите и снимки, посещаемостта тогава ще е в пъти повече.Друг вариант е използването на всекидневници или специализирани издания за имоти.Точно тук е момента, в който ще трябва да се въоръжите с търпение, защото ще бъдете много търсен.Най-вероятно ще ви се обаждат и агенции за недвижими имоти, за да ви предложат професионалната си помощ (срещу заплащане) и ако откажете ще продължите да правите огледи сам с потенциални купувачи.
В един следващ момент, който може да е след няколко дни или месеца се появява и вашия купувач.В този случай дори и да се справяте със всичко сам е по-добре да потърсите професионална помощ, за да не бъдете измамен или подведен.Сключването на предварителен договор е задължително и той може да ви бъде изготвен от адвокат.Във въпросния договор ясно се формулират цената и начина на плащане и съответно неустойки и санкции, ако някоя от страните не спази договора, срока, в който имотът трябва да бъде прехвърлен по нотариален ред, как ще се поделят разходите за прехвърляне и др.
Относно избора на нотариус, трябва да знаете, че е прието той да бъде избран от купувача.Пред него ще трябва да представите всички документи, които той изисква, удостоверяващи собствеността на имота в оригинал.Обикновенно разплащането се извършва след подписване на нотариалния акт, но преди вписването му в съответната службата по вписвания.Не забравяйте, че ако парите се превеждат по банков път от една банка в друга, ще може да видите постъпленията във вашата сметка най-рано на следващия ден.
И накрая ако след прочетеното все още имате желание да се справите сам УСПЕХ, но ако сте от хората, който не разполагат с необходимото време и нерви, най-добре се обърнете към професионалист.Сключете възлагателен договор и предложете имота си за продажба чрез агенция за недвижими имоти.Комисионната, която ще трябва да платите е около 2,5%-3% от продажната цена, но знайте, че си заслужава-ще получите защита на вашите интереси, спокойствие и сигурност.


При условие, че продажбата на вашият имот ще бъде чрез ипотечен кредит , за информация  моля кликнете тук .

Форма за контактcaptcha